Více zeleně do města, to je naše oblíbené heslo. Že se podle něj i v praxi opravdu řídíme, si v těchto dnech můžete ověřit například na Evropské třídě v Dejvicích, v úseku mezi ulicemi Kolejní a U Hadovky. Do zdejšího stromořadí totiž právě vysazujeme 37 vzrostlých platanů. Tyto práce navazují na první etapu výsadeb, která proběhla již v roce 2006.

Evropská - stromořadí

Pošmourné podzimní počasí ani silný provoz na Evropské ulici nás nemůže odradit od naplánované výsadby pro tento rok, jejímž smyslem je doplnit stromořadí lemující ulici chybějícími stromy a také jej posílit dalšími dřevinami. Vysazované platany tak nezaplní jen starší uvolněná místa, ale poputují také na úplně nová vyhrazená místa, která zde pro stromy vznikla při rekonstrukci chodníků. Práce to ovšem nebyla snadná, kromě nepřízně počasí bojovali pracovníci i s asfaltem a betonem, aby pro nové platany vytvořili dostatečný životní prostor.

Následujících pět let po výsadbě, která by měla skončit do konce letošního roku, bude stromům dopřána standardní povýsadbová péče, již věnujeme všem novým stromům, které na území hlavního města vysadíme. Tím zajistíme, že budou zdravé a silné a že pražské ulice budou moci oživovat a zkrášlovat po dlouhá desetiletí.

Projekt výsadeb stromů v Evropské ulici financuje hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí.