Na podzim loňského roku jsme začali s druhou etapou obnovy stromořadí na Evropské třídě v úseku mezi ulicemi Kolejní a U Hadovky, během níž bychom měli zdejší stromořadí posílit 53 vzrostlými platany. Celkem 36 stromů jsme stihli vysadit ještě v loňském roce, dalších 17 se dočká v blízké době, jakmile jim uvolní místo několik chřadnoucích lip. Padesátka nových stromů doplní 22 platanů, které ve stromořadí na jižní straně ulice vysadilo hlavní město Praha již v roce 2006.

Dohromady 36 platanů jsme na podzim minulého roku vysadili na volná a nově vyhrazená místa ve stromořadí. Původně jsme počítali, že zasadíme 37 platanů, jeden strom ale tehdy své místo nenašel, protože jsme při výkopu narazili na silný jednolitý beton. Místo pro “čekající” strom se pokusíme vytvořit znovu teď na jaře. K tomu již v nejbližších dnech uvolníme dalších 15 míst pro 15 mladých platanů, a to odstraněním stejného počtu již odumírajících, neperspektivních lip, které začaly ohrožovat i bezpečnost provozu a jejichž kácení povolil příslušný orgán ochrany přírody Úřadu městské části Praha 6. Pak už bude zbývat jen jeden strom z plánovaných výsadeb a ten zapustí své kořeny ve stromořadí také letos na jaře – poputuje do ještě jednoho volného rabátka. Již od poloviny letošního roku tak bude mít Evropská třída kompletní a zdravé stromořadí, které bude tuto důležitou dopravní tepnu i její okolí v dalších letech příjemně ochlazovat.

Legenda k orientačním plánkům:

  • modré kolečko – platan vysazený do volného místa již na podzim 2017
  • červený křížek – lípa, kterou budeme kácet na začátku března 2018 a na jejíž místo pak vysadíme mladý platan
  • žluté kolečko – prázdné rabátko, do kterého na jaře 2018 zasadíme jeden z platanů

Abychom stromy ještě ochránili před případnou nehodou, osadíme severní chodník ulice na 7 místech kovovými zábranami proti najíždění vozidel.

Všechny nové dřeviny pak čeká pětiletá intenzivní péče, která zajistí, aby stromům v prvních letech jejich života na Evropské třídě nic nechybělo.

Veškeré náklady na obnovu stromořadí hradí odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, naše organizace je koordinátorem všech prací. Ty by měly být hotové do 30. června tohoto roku.

Z důvodu provádění prací na obnově stromořadí jsme nuceni dočasně omezit provoz a volný pohyb chodců v úsecích, kde budou práce probíhat. Dbejte proto zvýšené opatrnosti. Zároveň vás prosíme o respektování bezpečnostních opatření a pokynů našich pracovníků. Děkujeme za pochopení.