Celkem sedm lip, tři břestovce a jeden platan – tak vypadá seznam dřevin, které v blízké době vysadíme do stromořadí v Italské ulici na Vinohradech a které nahradí stromy, jež jsme kvůli zachování provozní bezpečnosti museli během minulého víkendu z ulice odstranit. Odstranění 12 nebezpečných stromů a výsadby nových zdravých dřevin jsou součástí druhé etapy obnovy zdejšího stromořadí, která navazuje na práce z roku 2012. Tato etapa počítá i s obnovou zničených prostorů pod stromy, kam vysadíme keře hlohyně a které budou chránit nové oplůtky. Práce na obnově stromořadí začaly ve druhé polovině února, ukončíme je do konce června.

Italska ulice

V minulých dnech jsme na základě dendrologického průzkumu a povolení ke kácení od příslušného odboru ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 2 a Úřadu městské části Praha 3 z Italské ulice odstranili celkem 12 neperspektivních přežívajících stromů, které narušovaly provozní bezpečnost v ulici. Na uvolněná místa vysadíme 7 lip obecných, 3 břestovce západní a 1 platan javorolistý. Navážeme tak na první etapu obnovy stromořadí z roku 2012, během které hlavní město Praha v této ulici vysadilo 19 nových lip a 35 břestovců. Prostor pod stromy tehdy zaplnily keře dřišťálu, které chránily jednoduché oplůtky z dřevěných kůlů a jutového lana.

Vysoká zátěž běžného provozu v ulici a časté vandalství a bezohlednost chodců, zvláště majitelů psů, byly však pro keříčky dřišťálu zničující. Proto jsme pro nynější obnovu podsadeb zvolili odolnější hlohyni. Keře navíc obnovíme pouze na třech místech ve stromořadí, na nichž budou rostliny před venčícími se psy i jinými případy poškozování chránit nové oplůtky z odolnější ocelové pásoviny. Na ostatních plochách podsadbových pásů nahradíme původní štěrk polopropustným mlatovým povrchem, který nebude vadit stromům, pěšímu provozu ani úklidu komunikace.

Plánujeme, že do do konce června budeme mít všechny práce na obnově stromořadí hotové. Následujících pět let budeme o nové dřeviny intenzivně pečovat, aby se jim na novém místě dařilo.

Projekt obnovy stromořadí v Italské ulici na Vinohradech, jehož koordinátorem je naše organizace, je hrazen z prostředků hlavního města Prahy.

V úsecích, kde budou práce probíhat, jsme nuceni dočasně omezit provoz a volný pohyb chodců. Dbejte proto v ulici zvýšené opatrnosti. Zároveň vás prosíme o respektování bezpečnostních opatření a pokynů našich pracovníků. Děkujeme za pochopení.

stromoradi Italska ulice