Arboristé ze střediska Městská zeleň Lesů hl. m. Prahy ošetřili během pěti dní na přelomu ledna a února přes 100 stromů na pražském ostrově Štvanice v rámci celkové revitalizace (ozdravení) dřevin na ostrově. Cílem odborných zásahů na dřevinách bylo především zkrácení sekundárních (výmladkových) korun, které se na stromech v některých případech vytvořily po dřívějších ořezech. Těmito pracemi jsme dosáhli stabilizace korun a lepší odolnosti stromů při případných poryvech větru.

Naši pracovnící si svou činnost rozvrhli do několika etap, ve kterých na vybraných stromech zkracovali dlouhé větve, káceli nebezpečné dřeviny a prováděli celkovou údržbu v korunách stromů. Tyto speciální arboristické zásahy na dřevinách jsme prováděli především pro zvýšení jejich celkové stability. Díky zmenšení plochy koruny se nám podařilo u stromů vhodným způsobem snížit těžiště tak, aby nebyly při poryvech větru tolik namáhány kořeny a tím jsme snížili riziko jejich vyvrácení nebo zlomu.

Arboristické práce na ostrově ale tímto nekončí, postupně projdou kontrolou či úpravou téměř všechny zdejší dřeviny. Všechny zásahy bychom měli stihnout do konce března a maximálně tak využít období vegetačního klidu.

orez stromu