Písek, pohoda a hrající si děti. Tak může vypadat dovolená u moře, SKORO stejný zážitek ale ulovíte i v Praze – na některém z dětských hřišť v pražských parcích, které spravuje naše organizace. V předjaří jsme všechna pískoviště na hřištích v oboře Hvězda, v parku na Vítkově, na Petříně, v Letenských sadech či ve Stromovce vyplnili novým čistým pískem a připravili je tak na novou sezonu báboviček a hradů. Ročně na každé takové pískoviště přidáme v průměru přes 13 m3 nového písku.

Zajistit bezpečné a příjemné prostředí i pro ty nejmenší návštěvníky pražských parků je pro nás velmi důležité. Proto se pravidelně staráme o čistotu i kvalitu herních prvků na všech dětských hřištích, která spravujeme. Kromě vyprazdňování odpadkových košů, hrabání listí, odvozu odpadu či pravidelné kontroly stavu prolézaček a houpaček zajišťujeme i péči o pískoviště. Každý den je pískoviště třeba přehrabat a odstranit hrubé nečistoty a předměty, které tam nepatří. Kontrolujeme i stav obrub a zajišťujeme jejich opravy, aby bylo herní prostředí co nejbezpečnější. A aby byl písek stále kvalitní, každý rok na konci zimy jej vyměňujeme. Naši pracovníci tak před nedávnem vyměnili a doplnili písek v pískovištích na dětských hřištích U Libocké brány a U parteru v oboře Hvězda a také na hřištích Koníček, U Bílých kamenů a Kaštánek ve Stromovce. Nového písku se dočkala i všechna hřiště na Vítkově, na Letné a na Petříně.

DH Kastanek

Dětské hřiště Kaštánek ve Stromovce

Kromě nového písku se konkrétně v zahradě Kinských na Petříně můžete těšit i z opraveného hřiště Nad Vodopádem, na kterém jsme na začátku tohoto roku vyměnili dosluhující dřevěné palisády a nahradili je novými trvanlivějšími.

Tak vezměte bábovičky, kyblíčky a lopatičky – a samozřejmě děti 😀 – a vyzkoušejte nový písek na některém z hřišť, která pro nejmenší Pražany opečováváme.

palisáda

Nové palisády na hřišti Nad Vodopádem v zahradě Kinských