Kompostárna hl. m Prahy – Slivenec, kterou hlavní město Praha na svém území vybudovalo a kterou spravuje naše organizace, slaví své první výročí provozu. K této příležitosti jsme ve středu 6. června uspořádali den otevřených dveří pro novináře za účasti radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Jany Plamínkové a dalších zástupců Magistrátu hl. m. Prahy. Návštěvníci měli možnost se seznámit s fungováním kompostárny, přiblížili jsme jim průběh celého procesu kompostování a nechyběla ani ukázka speciálních strojů při práci.

Během dne otevřených dveří si návštěvníci prošli všechny části kompostárny od místa, kde se materiál přijímá, přes drtící linku až k úseku vlastního zakládání kompostu. Seznámili jsme je také se složitým procesem samotného kompostování, jeho kontrolou i měřením.

Součástí prohlídky byla i ukázka kompostovacích strojů, jimiž naše organizace kompostárnu vybavila díky investičním prostředkům hlavního města Prahy. Se zpracováním bioodpadu nám pomáhá například speciální překopávač, který zajišťuje správné zpracování hmoty kompostu, bubnová třídička odpadu, rychloběžný drtič odpadu či nakladač s výsuvným ramenem pro manipulaci s materiálem.