Dešťové srážky, které území Prahy zasáhly v uplynulých dvou týdnech způsobily na mnoha místech hlavního města komplikace. S problémy po přívalových deštích se potýkaly i pražské parky, které má naše organizace ve své správě. Poškozených či vyvrácených stromů napočítali naši zaměstnanci přes padesát. Zasaženy byly především parky Stromovka, Petřín a Letenské sady.

Nejvíce poškozených stromů jsme museli ošetřit či odstranit na Petříně. 10 stromů následkem deště a větru padlo a dalších 15 stromů si v důsledku poškození vyžádalo naše ošetření. Některé padající stromy zasáhly i své nejbližší sousedy a poškodily je. Několik z nich proto budeme muset havarijně pokácet. Významně byl zasažen i největší pražský park Stromovka. Zde naši zaměstnanci odklízeli škody po 12 vyvrácených stromech. Svého konce se bohužel dočkala i lípa v Letenských sadech.

popadané stromy