Během června jsme na dětském hřišti Koníček ve Stromovce odstranili dva staré javory, jejichž špatný zdravotní stav ohrožoval bezpečnost návštěvníků herních prvků. Pískoviště v blízkosti stromů tak přišlo o ochranu před slunečními paprsky a děti o stín při svých hrách. Proto jsme ve stinné části hřiště vybudovali nové pískoviště, které jsme včera uvedli do provozu. Ve Stromovce můžete navštívit celkem 6 dětských hřišť s herními prvky a pískovišti.

V jednom z padlých javorů sídlí larvy řady bezobratlých živočichů, a tak a jsme jej nechali ležet na místě, aby mohli hmyzí obyvatelé stromu dokončit svůj vývoj. Královská obora o drahocenné stromy nepřichází. Staré a nemocné stromy nahrazujeme náhradními dřevinami a kromě nich vysazujeme také další zajímavé druhy dřevin, abychom obohatili druhovou pestrost parku. Jen od loňského podzimu do dnešních dnů jich přibylo na 170.

piskoviste