Celková výměra zahrad a parků na území Prahy činí cca 3 965 ha (stav k 31. 12. 2011), což je přibližně 8 % rozlohy města. V majetku hl. m. města se nachází 2 649 ha z těchto ploch, z čehož 229 ha tvoří parky a zahrady patřící do skupiny ploch celopražského významu. Správu a údržbu stromořadí a parků celopražského významu zajišťují Lesy hl. m. Prahy na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/11 ze dne 27. 3. 2014.

Parky a zahrady celopražského významu jsou:

Park Výměra Katastr
Komplex zahrad vrchu Petřína
42,7 ha Praha 1, Praha 5
Obora Hvězda
85,5 ha Praha 6
Královská obora Stromovka
88,7 ha Praha 6, Praha 7
Park na Vítkově
31,3 ha  Praha 3
Letenské sady
46,5 ha Praha 7

Mezi další významné pražské parky patří např. Karlovo náměstí, Riegrovy sady, Vyšehrad, Kampa, Františkánská zahrada, Ladronka nebo Vojanovy sady. Tyto parky spravují jednotlivé městské části a více informací o nich, i o další zeleni, můžete získat na webových stránkách příslušných městských částí.