Pražské parky celopražského významu

Středisko Městská zeleň zajišťuje pro hlavní město Praha správu a údržbu parků celopražského významu, jako je Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína a zahrada Kinských, Letenské sady, park na Vítkově nebo obora Hvězda.

Okrasná školka a zahradnictví

Středisko zároveň spravujeokrasnou školku a zahradnictví v Ďáblicích, kde Lesy hl. m. Prahy pěstují okrasné a ovocné rostliny pro prodej i obnovu zeleně v pražských parcích a lesích.

Arboristé

Součástí střediska je skupina arboristů (stromolezců), kteří pečují o dřeviny v pražských městských parcích a v lesích jednotlivých lesních úseků, které Lesy hl. m. Prahy spravují. Sledují stav dřevin, odborně ošetřují poškozené stromy a provádí speciální zdravotní a bezpečnostní ořezy. Do jejich působnosti spadá i rizikové kácení stromů, které bezprostředně ohrožují bezpečnost návštěvníků pražských lesů a parků.

Ke své práci arboristé využívají stromolezecké techniky, případně plošiny nebo jeřábu.